Παράταση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 (ΦΕΚ 5129 τ. Β' / 1.10.2022)


Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο με το ΦΕΚ 5129 τ. Β' / 1.10.2022).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font