ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023


ΑΦΟΡΑ:

  • ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
  • ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Η πιστοποίηση παιδαγωγικής επάρκειας από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Νόμου 4589/2019, της αριθ. 2/17-09-2020 Απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 2/25-09-2020 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, συνεχίζει να χορηγείται μόνο για τους φοιτητές οι οποίοι το ακαδ. έτος 2022-2023 βρίσκονται στο Ζ’ εξάμηνο και έχουν επιλέξει μαθήματα
παιδαγωγικής επάρκειας και στους αποφοίτους που οφείλουν μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας. Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για τη χορήγησή της αυστηρά μέχρι 31-08-2023.

Βάσει του Ν. 4957/21-07-2022 άρθρο 99, «Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι. ) δύναται με απόφαση της Συγκλήτου να ιδρύεται και να λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας » και του άρθρου 456 παρ.2 (μεταβατικές διατάξεις του κεφαλαίου Ι΄), τα προγράμματα που ήδη χορηγούν βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας συνεχίζουν να τη χορηγούν μέχρι την 31η Αυγούστου 2023 και μετά καταργούνται.

Παρακαλούνται φοιτητές που βρίσκονται στο Ζ’ εξάμηνο το ακαδ. έτος 2022-2023 και έχουν επιλέξει μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας να ανατρέχουν στις ανακοινώσεις που αφορούν τις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023. Τα μαθήματα της παιδαγωγικής επάρκειας δεν υπολογίζονται στη λήψη του πτυχίου. Αφορούν μόνο την πιστοποίηση παιδαγωγικής επάρκειας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 30 (ΤΡΙΑΝΤΑ) ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font