Αποτελέσματα ερωτηματολογίου του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου «Αρχές ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα: Μία εισαγωγή»


Αποτελέσματα ερωτηματολογίου του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου «Αρχές ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα: Μία εισαγωγή»

Σε συνέχεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Αρχές ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα: Μία εισαγωγή» που διεξήχθη στις 6/4/2022 από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ε.Η.Δ.Ε. ΠΑ.ΜΑΚ., και στο πλαίσιο συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων, μπορείτε να βρείτε συνημμένα τα αποτελέσματα του σχετικού ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font