ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ A΄ΚΥΚΛΟ ΕΣΠΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2022-11-15

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ A΄ΚΥΚΛΟ ΕΣΠΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23

ο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Υποέργου (1) «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5181132, ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» - υπό την αίρεση έκδοσης της απόφασης ένταξης- ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές (τεταρτοετείς/επί πτυχίω) των Τμημάτων*:

 • Οικονομικών Επιστημών (ΟΕ)
 • Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ)
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (ΛΧ)
 • Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ)
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ)
 • Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ)
 • Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΜΕΤ)

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Ο κύκλος αφορά πρακτική άσκηση τρίμηνης διάρκειας, πλήρους ωραρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα κατά τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ - ΜΑΙΟ 2023 (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

 • Για τα τμήματα ΟΕ, ΟΔΕ, ΛΧ, ΒΣΑΣ και ΜΕΤ τα ECTS είναι επιπλέον και δεν προσμετρώνται για την κτήση πτυχίου.
 • Για τα τμήματα ΔΕΣ και ΕΠ τα ECTS προσμετρώνται στην κτήση πτυχίου, οπότε οι φοιτητές θα πρέπει ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.
 • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 01.11.2022 έως Τρίτη 15.11.2022
  (ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ).
 • Ο Κύκλος Πρακτικής Άσκησης δεν αφορά το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης δεν παραλαμβάνει δικαιολογητικά δια ζώσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται παρακάτω ΠΡΙΝ την είσοδό σας στο σύστημα (θα τις βρείτε και εδώ)

Η διαδικασία είναι η εξής:

 • Αφού κάνετε εγγραφή, κάνετε ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ο Λογαριασμός μου/ περίοδοι πρακτικής άσκησης)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font