Οι Πρυτανικές Αρχές στον Εορτασμό της Επετείου Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής


Οι Πρυτανικές Αρχές στον Εορτασμό της Επετείου Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής

Η 30ή Οκτωβρίου, επέτειος της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχήςέχει καθιερωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 50/2016 (ΦΕΚ 81/Α/09-05-2016) ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Ως εκ τούτου, στο Δήμο Θεσσαλονίκης στις 30 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν, γενικός σημαιοστολισμός σε όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης, από τις 8 το πρωί έως τη δύση του ηλίου και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού.

Μετά το πέρας της κατάθεσης στεφάνων, επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης εναπόθεσε τριαντάφυλλα στην αναμνηστική πλάκα μπροστά στο Βασιλικό Θέατρο, όπου η κυρία Μ. Καβάλα ήταν η ομιλήτρια της εκδήλωσης και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό καθώς και χαιρετισμό από το Εθνικό Συμβούλιο Γερμανικών Αποζημιώσεων.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τίμησαν τις ανωτέρω εκδηλώσεις μέσω του εκπροσώπου τους Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθηγητή Δημητρίου Χανδράκη ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font