Δημόσια υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Π.Μ.Σ. "Μουσική και Κοινωνία"


Δημόσια Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία»

Τη Δευτέρα 07/11/2022 και ώρες 10:30-11:00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία», Καρέτσου Παναγιούλα. 

Ο διαδικτυακός σύνδεσμος ελεύθερης πρόσβασης είναι :

 

MET UOM is inviting you to a scheduled Zoom meeting.


JoinZoom Meeting
https://zoom.us/j/96795793675

Meeting ID: 967 9579 3675

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font