Οι Πρυτανικές Αρχές υποδέχθηκαν τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα της Ολλανδίας


Οι Πρυτανικές Αρχές υποδέχθηκαν τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα της Ολλανδίας

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, οι ΑΑ.ΜΜ. ο Βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος και η Βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας όπου παρακολούθησαν εκδήλωση για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο» της Πρεσβείας της Ολλανδίας στην Αθήνα.

Τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα της Ολλανδίας υποδέχθηκε στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητή Δημήτριο Χανδράκη.

Η εκδήλωση με τίτλο «Επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο: Ελληνο-ολλανδική συνεργασία» είχε στο επίκεντρό της τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της καινοτομίας και της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, ο Πρύτανης του ΑΠΘ και ο Αντιπρύτανης του ΠΑΜΑΚ απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις δράσεις των ελληνικών Πανεπιστημίων στους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και τη σημασία του Προγράμματος «Επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο», μια πρωτοβουλία που προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών αναφορικά με την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων Ολλανδίας και Ελλάδας.

Στη συνέχεια, επιστήμονες και ερευνητές/ερευνήτριες, καθώς και φοιτήτριες/φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρουσίασαν, μέσα από την έρευνα και τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς, παραδείγματα εκπαίδευσης για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στα δύο Πανεπιστήμια, τα αποτελέσματα της τρέχουσας ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ Ολλανδίας και Ελλάδας, καθώς και καινοτόμα εκθέματα που έχουν δημιουργήσει.

«Στη σημερινή εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και των πολύπλευρων προκλήσεων, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό μας οικοσύστημα και η επιχειρηματικότητα αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχουμε θέσει τη σύνδεση εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηματικότητας στο επίκεντρο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, υλοποιώντας σχετικές πρωτοβουλίες, με στόχο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας να αποκτούν σύγχρονες δεξιότητες και, άρα, πολλές περισσότερες ευκαιρίες. Για την καλλιέργεια κουλτούρας επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο Πανεπιστήμιό μας θα δημιουργηθεί νέα δομή με τίτλο “Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας- ΑΠΘ”. Η δομή αυτή θα συνεργάζεται άμεσα με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και θα έχει την ευθύνη υλοποίησης δράσεων, καθώς και παροχής υπηρεσιών, όπως hackathons και διαλέξεις επιχειρηματικότητας σε όλες τις Σχολές του ΑΠΘ», επισήμανε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, υπογραμμίζοντας πως «όλα αυτά αποτελούν απτές αποδείξεις της εξωστρεφούς πορείας που ακολουθούμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο».

Ο κ. Παπαϊωάννου πρόσθεσε ακόμη ότι «ο ρόλος των Πανεπιστημίων στη σημερινή κοινωνία εξελίσσεται και διευρύνεται. Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για έρευνα υψηλής ποιότητας που διεξάγεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα και για πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που να συνδέονται πιο δυναμικά με τις τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις. Αυτή ακριβώς η ολλανδική εμπειρία μεταφέρθηκε στα ελληνικά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του προγράμματος του Επιχειρηματικού Πανεπιστημίου».

Ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελος Συρίγος, στον χαιρετισμό του που αναγνώσθηκε, δήλωσε ότι «το πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα στα Πανεπιστήμια “Entrepreneurial University” αποτελεί αποτέλεσμα εξαιρετικής μακροχρόνιας συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Πρεσβεία της Ολλανδίας και τον φορέα Orange Grove. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε μια εποχή όπου τα ελληνικά Πανεπιστήμια προετοίμαζαν τις στρατηγικές τους για την επιχειρηματική εκπαίδευση και τη μεταφορά γνώσης σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σειρά των Εντατικών Σεμιναρίων που παρακολούθησαν ακαδημαϊκοί και μέλη των ελληνικών Πανεπιστημίων συνέβαλλε στην ανάπτυξη της στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα από τα ελληνικά ΑΕΙ. Δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα στα Πανεπιστήμια “Entrepreneurial University” έτυχε μεγάλης αποδοχής από την ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα (συμμετείχαν 19 Πανεπιστήμια και 3 μεγάλα δημόσια ερευνητικά κέντρα). Έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς σε αυτή. Ως Ελλάδα ευχαριστούμε θερμά την ολλανδική πλευρά και προσβλέπουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας».

Από την πλευρά του, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΠΑΜΑΚ, Καθηγητής Δημήτριος Χανδράκης, σημείωσε ότι «ως αρμόδιος Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είχα σήμερα την τιμή και την ευκαιρία να παρουσιάσω στο βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε, ώστε να γεφυρώσουμε τις ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου μας με την επιχειρηματικότητα, καθώς πιστεύουμε ότι η διάδραση μεταξύ της επιστημονικής γνώσης και της πραγματικής οικονομίας οδηγεί σε καινοτόμες δράσεις και “ακονίζει” τις ικανότητες όλων, ώστε τελικά να ωφελείται πολλαπλά η ίδια η κοινωνία. Η σημερινή εκδήλωση έρχεται ως επιστέγασμα μιας αξιόλογης ελληνο-ολλανδικής πρωτοβουλίας, στην οποία συμμετέχει ενεργά και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που στόχους έχει αφενός την περαιτέρω σύσφιγξη και εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αφετέρου τη μεταλαμπάδευση εμπειριών και τεχνογνωσίας από την ολλανδική πλευρά. Τελική επιδίωξη είναι, η Θεσσαλονίκη,  μέσω των κορυφαίων Πανεπιστημίων της, να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, πόλο έλξης επιχειρήσεων διεθνούς βεληνεκούς και μεγάλης δυναμικότητας».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με παρουσιάσεις, από το ΑΠΘ, η Υπεύθυνη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, Δρ. Έρη Τόκα, η φοιτήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου, μέλος της διεπιστημονικής ομάδας iGEM Thessaloniki, και η Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σουλτάνα Βαλαμώτη που παρουσίασε το έργο «PLANTCULT». Από το ΠΑΜΑΚ συμμετείχαν ο φοιτητής Ευστάθιος Ιωσηφίδης, η Καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Κατερίνα Σαρρή και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Κωνσταντίνος Φούσκας.

Σε εκθετήριο χώρο στο φουαγιέ του κτιρίου ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα της Ολλανδίας ξεναγήθηκαν από τον Πρύτανη του ΑΠΘ και τον Αντιπρύτανη του ΠΑΜΑΚ στα εκθέματα των φοιτητικών ομάδων Aristotle Space & Aeronautics Team (ASAT), Aristotle Racing Team (ART) και Αristurtle από το ΑΠΘ και Teen Business School, Foster-X και LIRES lab από το ΠΑΜΑΚ.

Τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα της Ολλανδίας συνόδευαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Μετανάστευσης της Ολλανδίας, Eric van der Burg, η Πρέσβειρα της Ολλανδίας στην Αθήνα, Susanna Terstal, και η Πρέσβειρα της Ελλάδας στη Χάγη, Κατερίνα Γκίνη.

 

Λεζάντες

1, 2, 3. Τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα της Ολλανδίας υποδέχθηκε στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητή Δημήτριο Χανδράκη.

4. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, οι ΑΑ.ΜΜ. ο Βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος και η Βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας όπου παρακολούθησαν εκδήλωση για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο» της Πρεσβείας της Ολλανδίας στην Αθήνα.

5. Ο Πρύτανης του ΑΠΘ και ο Αντιπρύτανης του ΠΑΜΑΚ απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις δράσεις των ελληνικών Πανεπιστημίων στους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και τη σημασία του Προγράμματος «Επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο».

6. Η καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και διευθύντρια του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας, Αικατερίνη Σαρρή παρουσίασε το ερευνητικό πρόγραμμα GUESS, το οποίο εστιάζει στην καινοτομία και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

7. Ο αναπληρωτής καθηγητής Κωνσταντίνος Φούσκας ανέπτυξε τις δράσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην ψηφιακή καινοτομία και την τεχνολογική επιχειρηματικότητα, καθώς και τις πρωτοβουλίες για την μεταφορά τεχνολογίας από και προς το Πανεπιστήμιο, ως Επιστημονικά Υπεύθυνος του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας.

8. Ο φοιτητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ευστάθιος Ιωσηφίδης, ενεργό μέλος των κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού, παρουσίασε τις δυνατότητες που προσφέρει σε φοιτητές/τριες και αποφοίτους η ανάπτυξη εφαρμογών Ανοιχτού Λογισμικού για την επαγγελματική τους ανάδειξη.

9. Tο «Teen Business School», ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για εκπαίδευση εφήβων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, υπεύθυνος του οποίου είναι ο καθηγητής Ιωάννης Νικολαΐδης, του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

10. Το «Foster-X», ένα πρόγραμμα που συνδυάζει νέες τεχνολογίες για τη βιομηχανία τροφίμων, υπεύθυνος του οποίου είναι ο καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μάνος Ρουμελιώτης.

11. Η Νταίζη, το κοινωνικό ρομπότ με μορφή μαργαρίτας διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη και απευθύνεται κυρίως σε παιδιά με πρόβλημα αυτισμού. Η Νταίζη αναπτύχθηκε από το «Εργαστήριο Lires» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπεύθυνος του οποίου είναι ο καθηγητής Νικόλαος Φαχαντίδης.

12. Oι ΑΑ.ΜΜ. ο Βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος και η Βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Δημήτριο Χανδράκη.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font