5ος Κύκλος ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ


5ος Κύκλος ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του 5ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων έως τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022