Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής


Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ετήσια θητεία, από 01.01.2023 έως και 31.12.2023

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font