Οι Πρυτανικές Αρχές στο Συμπόσιο «Η Θεσσαλονίκη Πύλη Ανάπτυξης για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο»


Οι Πρυτανικές Αρχές στο Συμπόσιο «Η Θεσσαλονίκη Πύλη Ανάπτυξης για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο»

Συμπόσιο «Η Θεσσαλονίκη Πύλη Ανάπτυξης για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο»

Η δεύτερη επίσημη εκδήλωση της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς), «Η Θεσσαλονίκη πύλη ανάπτυξης για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο 2.0», https://www.icchellas-thessymposium2.gr/ η οποία εντάσσεται σε μια σειρά από δράσεις με σκοπό την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας της Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 15 Νοεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.

Στη συντονιστική επιτροπή για τη διεξαγωγή του Συμποσίου, συμμετείχαν μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ICC Ελλάς καθώς και υποστηρικτές από τους φορείς της Θεσσαλονίκης.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εκπροσώπησε η Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου, η οποία ήταν και ομιλήτρια στο Συμπόσιο με εισήγηση επί των θεμάτων: Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας (πρωτότυπες ιδέες, εξωστρεφεια και μεταφορά τεχνογνωσίας, εξεύρεση πόρων, υποστηρικτικές πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο), Καινοτομία στην έρευνα και στην εκπαίδευση (περιπτωσιολογία), Συμπεριληπτικότητα και Καινοτομία (συμβολή της καινοτομίας στην καταπολέμηση των διακρίσεων), Ισορροπία ανάμεσα στην Ανάπτυξη της Καινοτομίας και στην Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και κυρίως αυτού στην ιδιωτική σφαίρα.