ΗΜΕΡΙΔΑ: “Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στον τομέα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη”


ΗΜΕΡΙΔΑ: “Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στον τομέα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην  Ευρώπη”

Ημερομηνία Έναρξης
2022-11-23 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2022-11-29 00:00:00

 

Παρακάτω επισυνάπτεται αρχείο με την πρόσκληση και το πρόγραμμα της Ημερίδας: