ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ετήσια θητεία, από 01.01.2023 έως και 31.12.2023

Λήψη Αρχείων / Downloads