Ημερίδα "Συμπεριληπτική Πολιτική και Τεχνολογίες Αιχμής" για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία


Ημερίδα

Ημερομηνία Έναρξης
2022-12-01 13:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2022-12-01 18:00:00

  

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font