Ορκωμοσία Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής


Ημερομηνία Έναρξης
2022-12-12 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2022-12-16 00:00:00

 Η Ορκωμοσία του Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής» 

του Τμήματος «ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ»

θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 και  ΩΡΑ 12:00 μ.

 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι να προσέλθουν στον χώρο του Αμφιθεάτρου Τελετών το αργότερο στις 11:30 π.μ.. Οι πόρτες του Αμφιθεάτρου Τελετών για τους προσκεκλημένους θα ανοίξουν στις 11:.45.

Σημειώνεται ότι τόσο κατά την είσοδο στο κτήριο όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής σε αυτό, καθώς και στον χώρο διεξαγωγής της τελετής, συστήνεται η χρήση της προστατευτικής μάσκας για όλους τους συμμετέχοντες/ουσες.

Να υπενθυμίσουμε ότι κατά την διάρκεια της τελετής απαγορεύονται οι κόρνες αερίου, οι πυρσοί, η ρίψη κομφετί και γενικά η χρήση κάθε αντικειμένου, που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των παρισταμένων (κίνδυνος πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος κλπ.), προκαλεί ενόχληση και αντίκειται στην οφειλόμενη ακαδημαϊκή ευπρέπεια.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας, στην καλύτερη κατά το δυνατό διεξαγωγή της τελετής ορκωμοσίας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font