ΜΟΔΙΠ – Αξιολόγηση μαθημάτων/διδασκόντων χειμερινού εξαμήνου 2022/23


Η διαδικασία αξιολόγησης μαθημάτων/διδασκόντων του χειμερινού εξαμήνου 2022/23 διενεργείται έως και τις 23/12/2022.
 
Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη χρήση διαπιστευτηρίων (tickets), τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί στον ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητ(ρι)ών για κάθε μάθημα που έχουν δηλώσει για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου, και ότι η διαδικασία είναι ανώνυμη.
 
Οι απόψεις και τα σχόλια των φοιτητ(ρι)ών αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font