Παράταση υποβολής αιτήσεων: 15ος κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-01-15

παράταση αιτήσεων για το Π.Μ.Σ στη Λογιστική Φορολογία & Χρηματοοικονομική Διοίκηση
έως την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023.