ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες Υποψηφίους Διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας)

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ακαδημαϊκού Έτους Έναρξης 2023-2024

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, χορηγεί επτά (7) θέσεις υποτροφίας στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτου Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας), ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες ερευνητές οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών τού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute Doctoral Programme), σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:
1. Ιστορίας και Πολιτισμού
2. Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
3. Νομικών Επιστημών
4. Οικονομικών Επιστημών

Ενημερωθείτε για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας που καθορίζονται με τον κανονισμό του προγράμματος (απόφαση 21608/H1/09-02-2017, ΦΕΚ Β’ 473-17/2/2017), όπως ισχύει.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font