Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Επιστημονικό Πεδίο "Η συναισθηματική νοημοσύνη στην εκπαίδευση και την εργασία" του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180678


Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Επιστημονικό Πεδίο "Η συναισθηματική νοημοσύνη στην εκπαίδευση και την εργασία" του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180678, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ191), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ

Λήψη Αρχείων / Downloads