Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ' αριθμ. 24031/15-11-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΨΜΗΡ469Β7Ι-ΙΘΥ στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές»


Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ' αριθμ.    24031/15-11-2022  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.

Λήψη Αρχείων / Downloads