Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Σ.Δ. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επισυνάπτονται, το σχετικό αρχείο pdf της Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης και το αρχείο word με το Υπόδειγμα της Αίτησης.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font