Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Σ.Δ. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου


Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Επισυνάπτονται, τα σχετικά αρχεία pdf της Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης και τα αρχεία word με τα Υποδείγματα των Αιτήσεων.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font