Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Σ.Δ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επισυνάπτεται, το σχετικό αρχείο pdf της Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης.