Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Σ.Δ. της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.)


Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Σ.Δ. της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.)

Επισυνάπτεται, το σχετικό αρχείο pdf της Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font