Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Σ.Δ. της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.)


Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Σ.Δ. της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.)

Επισυνάπτεται, το σχετικό αρχείο pdf της Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης.