Ενημέρωση για το μάθημα "Προηγμένες Μέθοδοι Οικονομετρικής Ανάλυσης"


Το μάθημα Προηγμένες Μέθοδοι Οικονομετρικής Ανάλυσης την Πέμπτη 09/03 αντί για 18:00 θα διεξαχθεί στις 14:00 στο εργαστήριο 235 του 2ου ορόφου στο ΗΘ' κτίριο.
Από τις 14/03 θα διεξάγεται κάθε Τρίτη στις 10:00 στο εργαστήριο 235.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font