ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Σε συνέχεια της απόφασης της Συγκλήτου με αριθ. 9/17-03-2023 και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή δια ζώσης διδασκαλίας τότε αυτή θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (δηλαδή, μέσω τηλεδιάσκεψης με την χρήση του προγράμματος zoom) ακολουθώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του κάθε εξαμήνου.

Για κάθε εξάμηνο σπουδών υποδεικνύεται ο παρακάτω σύνδεσμος πραγματοποίησης της διδασκαλίας των μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης:

Β΄ εξάμηνο
https://zoom.us/j/92930692940
Meeting ID: 929 3069 2940

Δ΄ εξάμηνο
https://zoom.us/j/95354830975
Meeting ID: 953 5483 0975

ΣΤ΄ εξάμηνο
https://zoom.us/j/97337049953
Meeting ID: 973 3704 9953

Η΄ εξάμηνο
https://zoom.us/j/91063031680
Meeting ID: 910 6303 1680

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων Γαλλικά και Γερμανικά των Στ’ και Η’ εξαμήνων θα ενημερωθείτε για τον σύνδεσμο που θα συνδεθείτε από τις διδάσκουσες.