Τέταρτο αναπηρικό αμαξίδιο δώρισε η Περιβαλλοντική Ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Τέταρτο αναπηρικό αμαξίδιο δώρισε η Περιβαλλοντική Ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη, Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

Την προσφορά τέταρτου αναπηρικού αμαξιδίου πραγματοποίησε το Γραφείο και η Ομάδα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτή τη φορά στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Κύκλος», για την κάλυψη σχετικών αναγκών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων του.

Η προμήθεια του αμαξιδίου πραγματοποιήθηκε μέσω της δράσης «Keep on Moving» την οποία «τρέχει» ο δήμος Θεσσαλονίκης και η οποία είναι ενεργή από το 2017. Αφορά τη δωρεά αναπηρικών αμαξιδίων για κάθε τόνο πλαστικών καπακιών που συλλέγεται και κατά συνέπεια το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει συλλέξει μέχρι σήμερα τουλάχιστον τέσσερις τόνους πλαστικών, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η παράδοση του αμαξιδίου πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Θεσσαλονίκης, με την παρουσία της αρμόδιας Αντιδημάρχου, Ιωάννας Κοσμοπούλου και του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Δημητρίου Χανδράκη.

Επίσης, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο νέος υπεύθυνος του Γραφείου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Περικλής Χατζηνάκος, η Ελπίδα Πάντου, μέλος της Περιβαλλοντικής Ομάδας ΠΑΜΑΚ και μέλη του ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Κύκλος».

Το πρόγραμμα συλλογής πλαστικών καπακιών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας άρχισε το Δεκέμβριο του 2015, στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος ανακύκλωσης που είναι σε εξέλιξη στο Ίδρυμα. Μέσα στα επόμενα χρόνια, δόθηκε ένα αμαξίδιο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ένα στο ΑΧΕΠΑ, ένα στον Σύλλογο Παραπληγικών και το τελευταίο στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Κύκλος».

Υπενθυμίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι το πρώτο «πράσινο» Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, καθώς έχει πιστοποιηθεί κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS για τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθεί στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, πιστοποίηση που ξεκίνησε το 2005.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος ανακύκλωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πιέζοντας εδώ,  ή την σελίδα της Περιβαλλοντικής Ομάδας στο FB, πιέζοντας εδώ.

 

 

 

Επισυνάπτεται φωτογραφία από την παράδοση του τέταρτου αμαξιδίου:
Από αριστερά η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Θεσσαλονίκης, Ιωάννα Κοσμοπούλου, η Ελπίδα Πάντου, μέλος της Περιβαλλοντικής Ομάδας ΠΑΜΑΚ, ο νέος υπεύθυνος του Γραφείου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Περικλής Χατζηνάκος, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Δημήτριος Χανδράκης και δύο μέλη του ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Κύκλος»

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font