Έκτακτα Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 (ΦΕΚ 1954 τ. Β' / 26.03.2023)


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη M. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 και ώρα 06:00.

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο με το ΦΕΚ 1954 τ. Β' / 23.03.2023).

Στο ΦΕΚ 1954 τ.Β' / 26.3.2023, δημοσιεύτηκαν  τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημική κρίση για το διάστημα από 27.3.2023 - 10.4.2023 μόνο σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας.

Επισημαίνεται ότι για τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες δεν ισχύουν πλέον έκτακτα μέτραοι δε ανεμβολίαστοι/ες εργαζόμενοι/ες στο  δημόσιο τομέα δεν θα υποχρεούνται να προσκομίζουν από τις 27 Μαρτίου 2023 αρνητικό rapid test, αφού σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.5034/2023 (ΦΕΚ 69/18.03.2023 τεύχος Α’): "...1. Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023, μόνο για τους εργαζόμενους σε υγειονομικές δομές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων...".