Πασχαλινές Ευχές από τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Πασχαλινές Ευχές από τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Καλή Ανάσταση

και Καλό Πάσχα!


Οι Πρυτανικές Αρχές

Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, Πρύτανης

Καθηγητής Δημήτριος Κυρκιλής, Αντιπρύτανης

Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Αντιπρύτανης

Καθηγητής Δημήτριος Χανδράκης, Αντιπρύτανης

Πασχαλινές Ευχές

Πασχαλινές Ευχές

Happy Easter Holidays

Happy Easter Holidays