5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ “Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ” – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ


5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ “Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ” – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

5Ο  ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ “Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ” – 

5TH REFLECTION OF DISABILITY IN ART INTERNATIONAL FESTIVAL

 

iRoDFESTIVAL

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 3-10 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2023

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Φεστιβάλ  «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη – Reflection of disability in art», με ακρωνύμιο iRoDi, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες καλλιτεχνικές ομάδες να υποβάλουν προτάσεις για τη συμμετοχή τους είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 10 Δεκεμβρίου 2023.

Οι καλλιτεχνικές προτάσεις πρέπει να είναι σχετικές με το περιεχόμενο του Φεστιβάλ και να συμβάλλουν στην προαγωγή του αυτοπροσδιορισμού, της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης και της χειραφέτησης των ατόμων με αναπηρία. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει σε αυτές να αποτυπώνεται ξεκάθαρα η ενεργός συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε ρόλο ηθοποιών, σκηνοθετών ή άλλο. Η διάρκεια της καλλιτεχνικής πρότασης να μην ξεπερνάει τα 40’. Η Επιτροπή του Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα - σε εξαιρετικές περιπτώσεις - να δεχτεί καλλιτεχνική πρόταση μεγαλύτερης διάρκειας.

  • Αρχική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 30 Ιουνίου 2023.

Η αρχική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη φόρμα iRoDi 2023

  • Τελική αίτηση υποβολής πρότασης μέχρι 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Η τελική αίτηση υποβολής της καλλιτεχνικής πρότασης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη φόρμα iRoDi_ΤΕΛΙΚΗ

 

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εγνατία 156, Τ.Κ. 546 36 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 891.350

E-mail: rod@uom.edu.gr

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font