Πρόσκληση Ορκωμοσίας ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας