Βράβευση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από την Huawei


Βράβευση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από την Huawei

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, βραβεύτηκε από την εταιρία υψηλής τεχνολογίας Huawei, για την υποδειγματική λειτουργία στο Ίδρυμα της ICT Academy, μιας διεθνούς πρωτοβουλίας που αναπτύσσει η εταιρία, με στόχο την παροχή γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την πιστοποίηση των φοιτητών, σε αντικείμενα τα οποία έχουν άμεσο αντίκρισμα στη βιομηχανία και την αγορά εργασίας.

Το βραβείο παρέλαβε για λογαριασμό του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και του υπεύθυνου για τη λειτουργία της UoM ICT Academy, αναπληρωτή καθηγητή Κωνσταντίνου Φούσκα, η εκπρόσωπος της εταιρίας στην Αθήνα, Ada Sun.

Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο της “Huawei Partner Summit 2023”, εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα και σε αυτήν συμμετείχαν 150 εκπρόσωποι από 40 συνεργάτες της Huawei στην Ελλάδα και τα Νότια Βαλκάνια στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font