Διαδικασία Εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-06-13

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

με θητεία δύο (2) ετών (από 01/09/2023 έως 31/08/2025)