Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων


Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για θητεία δύο (2) ετών ( από 01/09/2023  έως 31/08/2025).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font