Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/τριας του Εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (Center for Research on Democracy and Law)»


Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/τριας του Εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (Center for Research on Democracy and Law)» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font