Πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα BU4Inno


Πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα BU4Inno

Είσαι νέος/α με επιχειρηματικές ιδέες και καινοτόμο τρόπο σκέψης; Σε ενδιαφέρει ο πρωτογενής τομέας παραγωγής; Δήλωσε συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου BU4Inno από την Τρίτη 6 έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια του τετραήμερου, οι νέοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν σε βάθος με τις έννοιες της αγρο-επιχειρηματικότητας, των καινοτόμων μεθόδων παραγωγής στον αγροτικό τομέα με έμφαση στη διασυνοριακή περιοχή. Συγκεκριμένα:

6-7 Ιουνίου 2023: Workshops & Bootcamp

Ο συμμετέχοντες/ουσες θα παρακολουθήσουν σειρά παρουσιάσεων και σεμιναριακών διαλέξεων. Θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τους εισηγητές και τις εισηγήτριες, συζητώντας για τις προκλήσεις και τις προοπτικές στον τομέα της γεωργίας και της αγροδιατροφικής βιομηχανίας και ευκαιρίες βελτίωσης. 

8-9 Ιουνίου 2023: Students’ mini companies (competitions)

Ο συμμετέχοντες/ουσες θα σχηματίσουν ομάδες εργασίας, θα εξοικειωθούν σε βάθος με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας με έμφαση στον τομέα της γεωργίας και αγροδιατροφικής παραγωγής και των καινοτόμων μεθόδων παραγωγής στον αγροτικό τομέα. Παράλληλα, θα εξεταστούν παραδείγματα καλών πρακτικών από επιχειρήσεις του κλάδου και θα δουλέψουν ομαδικά για την επίλυση ενός πραγματικού επιχειρηματικού προβλήματος και την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, υπό την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών επιχειρήσεων. 

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Το έργο BU4Inno (Βusiness of Κnowledge and Ιnnovation in the primary and related secondary sector) εντάσσεται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μία ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή» και της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3α «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα διευκολύνοντας την οικονομική αξιοποίηση νέων ιδεών και ενισχύοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων». Συντονίζεται από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών / Επιτροπή Ερευνών) και το Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας - Gotse Delchev. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 4.6.2023 μέσω της ηλεκτρονικής φόρμαςhttps://forms.gle/HLvUDw3GcRmTUo6T7

Επικοινωνία-πληροφορίες: Στέφανος Κατσούλης, 2310 891644, skatsoulis@uom.edu.gr

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Λήψη Αρχείων / Downloads