Φεστιβάλ iRoDi - Δελτίο τύπου - Απολογισμός της Ημερίδας «Από την Ανεξαρτησία στην Αλληλεξάρτηση: μια νέα οπτική»


Φεστιβάλ iRoDi -  Δελτίο τύπου - Απολογισμός της Ημερίδας  «Από την Ανεξαρτησία στην Αλληλεξάρτηση: μια νέα οπτική»

Δελτίο τύπου - Απολογισμός της Ημερίδας 

«Από την Ανεξαρτησία στην Αλληλεξάρτηση: μια νέα οπτική»

Διαβάστε (εδώ)