Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Yποβολής Yποψηφιοτήτων για το Aξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Yποβολής Yποψηφιοτήτων για το Aξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Yποβολής Yποψηφιοτήτων για το Aξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

[Επισυνάπτονται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρχείο pdf) και η Αίτηση Υποψηφιότητας (αρχείο word]