Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κοσμητεία της Σχολής