Επίσκεψη της Αντιπρυτάνεως Έρευνας του Πανεπιστημίου Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου


Επίσκεψη της Αντιπρυτάνεως Έρευνας του Πανεπιστημίου Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2023

Η Αντιπρύτανης Έρευνας του Πανεπιστημίου Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου, καθηγήτρια Alina Mihaela Dima, επισκέφθηκε τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2023, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου συναντήθηκε με τον Πρύτανη, καθηγητή Στυλιανό Δ. Κατρανίδη και τον Πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου, καθηγητή Δημήτριο Σκιαδά.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων σε θέματα ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και υποβολής και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Επίσης, σε θέματα από κοινού επίβλεψης και υποστήριξης διδακτορικής έρευνας, εκπόνησης βασικής έρευνας και κοινών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά έντυπα, αλλά και γενικότερα σε ζητήματα ανάπτυξης ενός συνολικότερου πλαισίου διάδρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και τα δύο Ιδρύματα δραστηριοποιούνται σε παρεμφερή επιστημονικά αντικείμενα.

Να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει ήδη υπογράψει συμφωνία συνεργασίας Erasmus με το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου και με την επίσκεψη της κ. Dima δημιουργήθηκε η δυναμική περαιτέρω εμπέδωσης και εμβάθυνσης αυτής της συνεργασίας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font