Οδηγίες για την σύνταξη των Εσωτερικών Εκθέσεων των ΑΕΙ


Οδηγίες για την σύνταξη των Εσωτερικών Εκθέσεων των Α.Ε.Ι. (Διευκρινιστική Εγκύκλιος)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font