ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-24


  

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font