ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.), ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023- 2024


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.), ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023- 2024

Οι επιτυχόντες του ακαδ. έτους 2023-24 της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών εκτός Ε.Ε. και κρατών-μελών της Ε.Ε. καλούνται να καταθέσουν για έλεγχο από τη Γραμματεία Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας την Αίτηση εγγραφής προς το Τμήμα Ο.Ε.(επισυνάπτεται), καθώς και τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος Φ.152/98277/Α5/07-09-2023 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (επισυνάπτεται), κατά το χρονικό διάστημα από τη Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 με τους εξής τρόπους:

α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (στη Γραμματεία Ο.Ε. στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ημιώροφος γρ. 11, καθημερινά 10.00-13.00) ή

β) με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής (Ταχ/κή δ/νση: Προς Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη). 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font