Προκήρυξη για τη Χρηματοδότηση Φοιτητικών Συνεδρίων για το Έτος 2023


Προκήρυξη για τη Χρηματοδότηση Φοιτητικών Συνεδρίων για το Έτος 2023

Προκήρυξη για τη Χρηματοδότηση Φοιτητικών Συνεδρίων για το Έτος 2023

[βλ. επισυναπτόμενα αρχεία με την Προκήρυξη (αρχείο pdf), τον Κανονισμό (αρχείο pdf)

και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ (αρχεία word)].

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font