Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών και απόκτηση κωδικών πρόσβασης


 
 
Ενημερώνουμε τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι/ες ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εγγραφή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ότι προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα πρέπει να συνδεθούν στη Φόρμα Πιστοποίησης Στοιχείων https://www.uom.gr/register  για την συμπλήρωση των στοιχείων τους και την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών από την Τρίτη 03-10-2023 και ώρα 14:00 έως την Πέμπτη 12-10-2023 και ώρα 14:00.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font