Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 από 16 Οκτωβρίου έως 27 Οκτωβρίου 2024


Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 από 16 Οκτωβρίου έως 27 Οκτωβρίου 2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει ανακοινωθεί η περίοδος έναρξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023. 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font