Ανακήρυξη Υποψηφίων εκπροσώπων φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το έτος 2024


Ανακήρυξη Υποψηφίων εκπροσώπων φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το έτος 2024

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 01-01-2024 ΈΩΣ 31-12-2024

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανακηρύσσει

Κατόπιν εξετάσεως των προϋποθέσεων του νόμου, ως υποψηφίους εκπροσώπους στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κατά την εκλογική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική διαδικασία την 8η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 έως 14:00, τους/τις φοιτητές/τριες:

 

Από τον Πρώτο Κύκλο Σπουδών

Τον Δημήτριο Μεριχωβίτη, φοιτητή του 3ου έτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (eco22...), ως υποψήφιο εκπρόσωπο των φοιτητών/τριών του πρώτου κύκλου σπουδών.

Την Νίνα – Μαρίνα Μησιάκα, φοιτήτρια του 2ου έτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (eco23...), ως υποψήφια εκπρόσωπο των φοιτητών/τριών του πρώτου κύκλου σπουδών.

 

Από τον Τρίτο Κύκλο Σπουδών

Τον Λεωνίδα Ουργαντζίδη, υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως υποψήφιο εκπρόσωπο των φοιτητών/τριών του τρίτου κύκλου σπουδών.

Δεν έχει υποβληθεί υποψηφιότητα από φοιτητή/τρια των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Ίτσκου Σωτηρία
  2. Τζήμκα Ευσταθία - Μαρία
  3. Τσαχουρίδης Δημήτριος
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font