ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ PDF


Σας ενημερώνουμε ότι, στο portal των φοιτητών/τριών υπάρχει από 24/10 δυνατότητα λήψης σε pdf της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων πατώντας στο εικονιζόμενο σημείο κάτω από το "Εξαγωγή Δήλωσης":

Η εξαγωγή του είναι δυνατή αφού πατήσει ο φοιτητής/τρια την υποβολή δήλωσης.Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font