Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/τριών στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με θητεία από 01-01-2024 έως 31-12-2024


Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/τριών στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με θητεία από 01-01-2024 έως 31-12-2024

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font