ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023


Ημερομηνία Έναρξης
2023-11-29 10:30:00

Ημερομηνία Λήξης
2023-11-29 13:00:00

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023
θα πραγματοποιηθούν δύο (2) τελετές ορκωμοσίας ως εξής:
 Στην πρώτη (1η) τελετή ορκωμοσίας η οποία έχει προγραμματιστεί περί ώρα
10:30 θα συμμετάσχουν οι υποψήφιοι πτυχιούχοι
τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από Α έως Μπα.
Στη δεύτερη (2η) τελετή ορκωμοσίας η οποία έχει προγραμματιστεί περί ώρα
 12:00 θα συμμετάσχουν οι υποψήφιοι πτυχιούχοι
τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από Μπε έως Ω.
 
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι όπως προσέλθουν
στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου μισή ώρα ενωρίτερα
από τις άνω αναγραφόμενες ώρες έναρξης
των προγραμματισμένων τελετών ορκωμοσίας.


 ΣΗΜ.: •Η τελετή θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία επισκεπτών (συγγενών-φίλων) με αριθμητικό περιορισμό προσέλευσης έως πέντε (5) προσκεκλημένων κατ’ ανώτατο όριο ανά υποψήφιο/α πτυχιούχο.
•Απαγορεύονται αυστηρά οι κόρνες αερίου, οι πυρσοί και γενικά η χρήση κάθε αντικειμένου που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των παρισταμένων (κίνδυνος πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος κ.λπ.), προκαλεί ενόχληση και αντίκειται στην οφειλόμενη ακαδημαϊκή ευπρέπεια.
 Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font