ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΣΤΙΣ 22-23/11/2023


ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Η διδασκαλία του μαθήματος "Συγκριτική Πολιτική', την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 (20:00-22:00 Αιθ.4) και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 (17:00-19:00 Αιθ.2), το οποίο διδάσκει ο Καθηγητής Γεώργιος Χρηστίδης. 

Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν την εβδομάδα των αναπληρώσεων.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font